Kennismaken

Traditioneel naast vernieuwend

YMRw7

Goed onderwijs geven betekent dat je kritisch bent op je lesaanbod. We toetsen dit aan wat de kinderen nodig hebben en waar je als school voor staat. Wij geloven in behouden wat goed is en tegelijkertijd staan wij open voor het nieuwe. We bieden een breed en goed doordacht programma met een duidelijke structuur.

Klassikaal en individueel

Klassikaal onderwijs wordt ook wel als traditioneel gezien. Dat zien wij als onze kracht. Onze kleinere groepen zijn zeer geschikt voor het geven van kwalitatief goed klassikaal onderwijs en bieden tegelijkertijd ruimte genoeg voor de individuele ontwikkelingsbehoefte van ieder kind.

Onderwijs op maat

Cognitief halen wij het maximale uit ieder kind. Wij monitoren de ontwikkeling van elk kind doorlopend en we stemmen ons onderwijs af op de behoeften van het kind. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid worden hierbij zo veel mogelijk gestimuleerd. Via ‘blended learning’ vinden wij de balans tussen onderwijs uit boeken en digitaal leren.

Rekenen, taal en lezen

Een stevige basis in rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is ons uitgangspunt. Vanuit de basisstof is er een zorgvuldig opgezette structuur. Hiermee bieden we onderwijs op maat aan de leerlingen, waardoor iedereen uitgedaagd wordt op zijn eigen niveau.

Leesplezier

Leesplezier staat bij ons hoog in het vaandel. Zo heeft onze schoolbibliotheek een kwaliteitsimpuls gekregen door de aanschaf van nieuwe boeken. Bovendien komt er iedere week een leesconsulentelangs om een les te verzorgen over een van tevoren bepaald thema.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

We bieden vakken over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aan. Thema’s zijn hierin leidend. Denk aan andere landen, weer en klimaat of gezond eten. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.