Kennismaken

Ervaringen

cu3eX

Ouders typeren De Luyster als een fijne plek, waar een prettige, gemoedelijke sfeer heerst en waar het welzijn van de leerlingen goed gemonitord wordt. Het aanhouden van tradities wordt door veel ouders gewaardeerd.

Wij delen graag de ervaringen van ouders en leerlingen. Er is een medezeggenschapsraad en we maken gebruik van ouder- en leerlingenenquêtes. We hebben laagdrempelig en open contact met ouders.

De culturele -en praktijk zaken als toneel en musical en 'Werkweek' (schoolkamp) zijn super belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid wordt er mee bevorderd. Het is een basis voor het durven spreken voor grote groepen, goed dat hier op De Luyster aandacht voor is.

Ouder

De juffen en meesters zijn behulpzaam.

Leerling

Elke tak van onderwijs voeren ze professioneel uit. Dat kan ook niet anders met zo´n zeer ervaren team.

Ouder

De juffen en meesters helpen je als je iets niet snapt.

Leerling

Er werd heel goed meegedacht in de periode dat mijn kind en extra zorg nodig had. Leraren zijn erg betrokken wat een fijne band geeft. De kwaliteiten van ieder kind worden gezien door de leraar, wat ik heel erg waardeer.

Ouder

Je kan altijd alles vertellen.

Leerling

Op De Luyster mag ieder kind zichzelf zijn.

Ouder

Gewoon een hele fijne sfeer, betrokken leerkrachten en directeur. Kwalitatief goed onderwijs en aandacht voor iedereen!

Ouder

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.