Kennismaken

Natuur, cultuur en creativiteit

E5YMI

Basisschool De Luyster bevindt zich in een groene omgeving en op loopafstand van het strand. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in en met de natuur en cultuur. Buiten de muren van het klaslokaal leren over de wereld om je heen en hoe je daarmee omgaat.

Schooltuin en strand

Rondom het schoolgebouw ligt onze schooltuin. Wij vinden het onze taak om kinderen hierin wegwijs te maken en te leren dat voedsel niet vanzelf op ons bord belandt. De kinderen bewerken en onderhouden de grond, zien hoe de bloesem aan de fruitbomen uitgroeit tot appels en maken er appelmoes van. Ze ontdekken dat er ontspanning komt na inspanning. Ontspanning is er ook tijdens de uitstapjes naar het bos en het strand, iets dat wij regelmatig doen.

Creatieve vakken

Met creatieve vakken leren wij onze kinderen kritisch denken en samenwerken. Daarnaast geeft creatief bezig zijn een ervaring en gevoel van vrijheid. Naast de creatieve lessen die onze vakleerkrachten geven, werken we samen met de muziekvereniging uit het dorp. Er worden wekelijks muzieklessen met instrumenten gegeven op school. Er worden zelfs optredens verzorgd, waar ook ouders en verzorgers van harte welkom zijn.

Jaarlijks worden er sportactiviteiten georganiseerd met de gemeente en de plaatselijke tennisvereniging. Zo volgen de kinderen bijvoorbeeld sportieve workshops. Zij doen dit samen met kinderen van andere scholen. Betrokkenheid bij het dorp, plezier in sport en samenwerking spelen een hoofdrol bij deze activiteiten.

Cultuur en excursies

Wij streven ernaar om de kinderen in aanraking te laten komen met verschillende kunstuitingen. Via het cultuurprogramma van OcTHO krijgen al onze groepen door het jaar heen activiteiten aangeboden. Ze gaan naar voorstellingen of er worden workshops op school gegeven door bijvoorbeeld een kunstenaar.

Om de kinderen naast de ervaringen in de schooltuin ook te leren over de natuur buiten het schoolplein, organiseren we onder meer excursies naar natuurgebieden, zoals de slikken en schorren in de Krabbenbeek, het Rammegors en de Eendenkooi.

Tradities

Op De Luyster vinden we tradities belangrijk. Het bijbrengen van belangrijke gebruiken, saamhorigheidsgevoel en omkijken naar elkaar zien wij als onze verantwoordelijkheid. Zo organiseren wij ieder jaar voor de groepen 5/6 en 7/8 een werkweek, met overnachtingen, naar Burgh-Haamstede. Aan de werkweek is een educatief lesprogramma gekoppeld. Elementen als samenwerken, leiderschap, organiseren, toneel en sport komen hierbij aan de orde.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.