Kennismaken

Respect en acceptatie

VrxyK

Als je kind lekker in z’n vel zit, presteert en ontwikkelt het zich beter. Op De Luyster investeren we dan ook in een omgeving waar iedereen – leerkrachten, kinderen én ouders – elkaar respecteert en accepteert. Samenwerken, leren van en met elkaar en plezier maken horen bij het onderwijs op onze school. Niet voor niets is ons motto: ‘Iedereen mag anders zijn!’

Prettige sfeer

Wij zijn een kleinschalige school met een gemoedelijke sfeer. Iedereen kent en helpt elkaar, zowel kinderen als ouders en leerkrachten, wat een goed gevoel van vertrouwen geeft. We zien dit terug in het tevredenheidsonderzoek, waarbij ouders De Luyster een cijfer boven de 8 geven. Zij prijzen onder meer de prettige sfeer en het pestprotocol binnen de school. Wij zijn dan ook trots op onze ouderbetrokkenheid.

Goed omgaan met elkaar

Op De Luyster leren wij de kinderen om te gaan met hun eigen gevoelens en zich in te leven in hoe andere mensen denken en voelen, zodat ze zich meer bewust worden van hun sociaal handelen. Door onder andere de methode ‘Leefstijl’ worden kinderen hiervan bewustgemaakt. Met de hele klas doen we activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. We hebben daarbij oog voor het kind, maar ook voor de positieve relaties in de groep.

Veilige plek

Ieder kind krijgt individuele aandacht, waardoor eventuele ongeregeldheden zeer snel gesignaleerd worden en vervolgens in teamverband worden opgepakt. Ons pestprotocol, met een antipestcoördinator en vertrouwenspersoon, helpt hierbij.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.