Kennismaken

Eigentijds onderwijs

lQx23

Op onze school leren kinderen hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Ze leren vaardigheden en krijgen lessen die passen bij de moderne tijd. De kinderen krijgen bewust meer verantwoordelijkheid om zelfvertrouwen op te bouwen. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek laat uitgaan. Ook gebruiken we digitale leermiddelen ter ondersteuning van ons onderwijs.

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. Op De Luyster is burgerschap onze leerkrachten, kinderen en ouders met de paplepel ingegoten. Door activiteiten uit de methode ‘Leefstijl’ leren de kinderen hoe ze omgaan met elkaar. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij sport- en muziekverenigingen in het dorp en werken we voor bepaalde activiteiten samen met andere scholen.

Eigenaarschap

Doordat wij onze kinderen goed kennen en begrijpen, kunnen we doelgericht werken en activiteiten aanbieden met uitdagingen en kansen die het kind verder brengen. We betrekken kinderen en ouders bij hun ontwikkeling, wat begint bij het startgesprek aan het begin van het schooljaar, en maken ze mede-eigenaar van hun leerproces. Zo stimuleren we zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid.

Bewegend leren

Bewegend leren leidt tot betere schoolprestaties. Ook heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en op sociaal gedrag. Op De Luyster maken we in de lessen soms gebruik van bewegend leren. Denk aan hinkelend optellen, taalspelletjes in estafettevorm, of tafels automatiseren tijdens het stuiten van een bal.

Digitale geletterdheid en ICT

Modern onderwijs kan niet zonder ICT. Daarom zetten we ICT op De Luyster breed in als onderdeel van het leren. ICT vormt een basis voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Alle digitale vaardigheden komen bij de leerlijn digitale geletterdheid aan bod, zoals informatievaardigheden, ‘computational thinking’, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Al bij de kleuters worden spelenderwijs en met tastbare materialen de eerste stapjes richting coderen gezet en voor onze leerlingen in de midden- en bovenbouw is programmeerbaar LEGO de kers op de taart. Daarmee dagen we hen uit om de basiskneepjes van het programmeren onder de knie te krijgen.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.