Kennismaken

Buitenschoolse opvang

D7zkR

De buitenschoolse opvang (bso) wordt verzorgd door Kindercentrum ’t Molentje. De BSO biedt opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar die een van de basisscholen in Sint-Philipsland bezoeken. Iedereen is welkom!

Kindercentrum ’t Molentje te Sint-Philipsland biedt opvang aan voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Kenmerkend aan de inrichting van Kindercentrum ’t Molentje is de huiskamerprojectie. Deze is er om kinderen gedurende de opvang een geborgen en prettig gevoel te geven. Ze kunnen bij ons ontspannen, uitrusten of juist hun energie kwijtraken na een drukke schooldag. De bso beschikt over veelzijdige speelmaterialen, die zijn aangepast aan alle leeftijden van de bso-stamgroep. Met regelmaat verlaten de pedagogisch medewerkers de vestiging om met de bso-kinderen in de speeltuin, op het strand of op het voetbalveld te gaan spelen.

Meer informatie

Kindercentrum ’t Molentje
Schoolstraat 1
4675 BL Sint-Philipsland

kdvtmolentje@outlook.com

Tussenschoolseopvang (TSO)

Leerlingen van De Luyster kunnen gebruik maken van de TSO. Je kind aanmelden kan door dit door te geven aan de juf of meester bij aanvang van school. De kosten voor het overblijven zijn €2,50 per kind per keer. Of € 25,- per 11 overblijfmomenten in vorm van een strippenkaart en die zijn er ook voor 22 overblijfmomenten voor € 50,-.

Aanmelden
Ben je enthousiast over onze school en wil je je kind inschrijven? Leuk dat je kiest voor De Luyster! Tijdens het kennismakingsgesprek ontvang je een aanmeldformulier. Heb je vragen, neem dan contact op met onze directeur Frits Weterings: 0167-573133, of stuur een mail: obsdeluyster@octho.nl.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.