Kennismaken

Ouderraad

y3fST

We zijn heel blij met onze ouders die lid zijn van de ouderraad (OR) en met de hulpouders die de OR ondersteunen bij de uitvoer van de plannen. Al deze ouders maken met hun hulp vele extra activiteiten binnen en buiten de school mogelijk. Deze bijzondere activiteiten maken een schoolperiode vaak onvergetelijk voor een kind.

De belangrijkste activiteiten van de OR en hulpouders zijn:

  • helpen organiseren van allerlei activiteiten op school;
  • de ouderbetrokkenheid versterken;
  • de contacten tussen ouders en het team bevorderen.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.