Kennismaken

Missie en visie

czaB7

Iedereen mag anders zijn!

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat. Elk kind wordt in zijn waarde gelaten en mag zichzelf zijn.

Openbaar onderwijs gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Respect en begrip voor de levensvisie van anderen zijn belangrijke uitgangspunten waaraan de leerkrachten dagelijks aandacht besteden. De missie van De Luyster luidt dan ook als volgt: ‘De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat, waarin elk kind in zijn waarde wordt gelaten en zichzelf mag zijn.’

Cognitief en sociaal

Cognitief en sociaal halen wij het maximale uit ieder kind. De ontwikkeling van elk kind monitoren wij en we stemmen ons onderwijs af op de behoeften van het kind.

Respect en acceptatie

Het leren van respect voor en acceptatie van elkaar is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Sociale vaardigheden worden gestimuleerd, onder andere met behulp van de methode ‘Leefstijl’.

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.