De vertrouwenspersoon

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben de vertrouwenspersoon op onze school, mijn naam is Liesbeth van Dijke en ik ben part time groepsleerkracht van groep 3-4.

Heeft u klachten over situaties op onze school, waar u of uw kind mee te maken heeft, en die niet opgelost kunnen worden met de groepsleerkracht van uw kind, dan kunt u altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon beluistert uw klacht en samen wordt er zorgvuldig gekeken welk traject het best ingezet kan worden. Het blijkt dat samen praten vaak al tot een oplossing kan leiden.

Ook een leerling zelf kan bij mij aankloppen als er problematieken spelen, die niet opgelost kunnen worden, die met school te maken hebben. Ze kunnen bij mij in het lokaal terecht voor of na schooltijd.

Ik ben woensdag, donderdag en vrijdag te bereiken op school door mij persoonlijk aan te spreken en via de telefoon van school: 0167-573133. U kunt mij ook mailen:  l.vandijke@octho.nl

Onze school heeft ook een externe vertrouwens persoon :

(Mevrouw A. de Koning- Meeus, @mail: info@dkvz.nl, tel.: 0641167134)

Tot nadere berichtgeving, zal mevr. A.de Koning niet bereikbaar zijn en kunt U zich tijdelijk richten tot:

Mevr. Irma van Hezewijk
Expertisecentrum voor vertrouwenszaken
tel: 06-54647212
email: info@vertrouwenswerk.nl
website: www.vertrouwenswerk.nl


Vriendelijke groeten, Liesbeth van Dijke                                 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl