Het Team

Schooljaar 2020-2021:

Groep 1/2: juf Ellen Fase & juf Sandra Walhout
 (e.fase@octho.nl & (s.walhout@octho.nl )

Groep 3/4: juf Anne Greveling-Scherpenisse & juf Liesbeth van Dijke
( a.scherpenisse@octho.nl & l.vandijke@octho.nl )

Groep 5/6: juf Rita Abbekerk
 (r.abbekerk@octho.nl )

Groep 7/8: juf Diana Burgers
 (d.burgers@octho.nl )

Intern Begeleider: Rita Abbekerk
Directeur: Frits Weterings
 ( obsdeluyster@octho.nl )

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl