Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Wij proberen ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aanpassen aan de behoeften, de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van ieder kind. We trachten in te spelen op verschillen in aanleg, tempo, belangstelling en karakter. Het opvoeden tot zelfstandigheid loopt als een rode draad door de structuur en de vormgeving van het onderwijs dat wij aan onze kinderen aanbieden. Klik hier om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Aanmeldformulier

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk op De Luyster. Daarom raden wij het zeker aan een keer te komen kijken en te praten met de leerkrachten. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.

Sociaal mediaprotocol

Omdat we steeds meer te maken krijgen met sociale media en hoe we hier als school mee moeten omgaan, is er een protocol opgesteld. U kunt hier het protocol lezen.

Communicatieplan

Communiceren is een belangrijk onderdeel in het onderwijs, om inzicht te geven over de manier waarop wij communiceren is dit schrijven opgesteld.

Parro/ouderportaal

Veel voorkomende vragen over het ouderportaal en Parro vindt U hier.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl