Informatie

Aan de rand van Sint Philipsland vindt u openbare basisschool De Luyster. Het schoolgebouw bestaat uit vijf (les)lokalen, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de sportzaal van dorpshuis De Wimpel. De jongste leerlingen beschikken over een apart speelplein en een eigen speelhal voor bewegingsonderwijs.

Tot 1 januari 2009 was de gemeente Tholen het bestuur van de openbare scholen op Tholen en Sint Philipsland. Sinds 1 januari 2009 heeft onze basisschool een eigen bestuur: Stichting OcTHO voor primair onderwijs. OcTHO omvat alle 8 openbare basisscholen van de gemeente Tholen. Deze worden geleid door een directeurenberaad bestaande uit de leidinggevenden van deze scholen.

Voor nog meer informatie over onze visie en onze doelstellingen verwijs ik U graag naar de map 'Documentatie'.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl